Mediatheek

 home
 Nieuwsbrieven 2013 (7)
- Gezamenlijk bezuinigen in Veenendaal; - Is regionaal collectioneren effectiever? - Leren van evalueren.
- Grote druk op gemeentefinancien: zoeken naar bezuinigingen; - Besparingsscenario's voor bibliotheek Sudwest-Fryslan; - Op weg naar een lokale regisseur cultuureducatie?
- Haalbaarheidsonderzoek cultuurcluster Zaanstad; - Deventer: inventarisatie culturele infrastructuur; - Afwegingskader voor bezuinigingsdebatten.
- Organisaties Hengelo maken gezamenlijk Toekomstplan; - cultureel hergebruik voormalige Turmac-fabriek Zevenaar; - Grote decentralisaties brengen cultuur in het nauw.
Maak van je evenement een A-merk - bedrijfsplan voor multifunctionele accommodatie Castellum Hoge Woerd in Utrecht Leidsche Rijn - Publicatie 'De Culturele Stad'
De grote Monumenten GemeenteTest - Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Nederlands Mijn Museum Heerlen - Businessplan voor het Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn Utrecht
Evaluatie Cultuurfonds Leiden - Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Nederlands Mijn Museum Heerlen - De Grote Monumenten GemeenteTest