Interimmanager

Interimfuncties vervul ik bij overheden, maar ook bij organisaties die een verandering moeten ondergaan. Als interim-manager is kenmerkend voor mijn aanpak dat ik:

 • een duidelijke visie heb op het functioneren van de organisatie;
 • een goed ontwikkelde politieke antenne heb;
 • bestuurders tegenwicht kan bieden door professionele weerspraak op proces, ambitie en inhoud;
 • een grote betrokkenheid toon bij de missie en de mensen van de organisatie;
 • probleemoplossend, pragmatisch en resultaatgericht ben;
 • denk en handel in termen van rollen en verantwoordelijkheden;
 • vraagstukken objectiveer en goed in proces weet te zetten;
 • besluiten kan nemen;
 • in staat is mensen te motiveren en mee te krijgen in verandertrajecten
 • actief en open ben in het contact;
 • altijd plaats inruim voor de mening van anderen.

Mensen karakteriseren mij als een plezierige persoonlijkheid die in staat is enthousiasme over te brengen op anderen. Ik ben in staat verschillende belangen te verbinden. Ik bereik resultaten dankzij een gezonde ‘drive’ in combinatie met overtuigingskracht, humor en relativeringsvermogen.