Wat?

Ingezet kan ik worden voor:

 • interimmanagement
 • het maken van een bedrijfsplan
 • het doorlichten van een organisatie
 • het schrijven van een beleidsnota, een toekomstvisie of een position paper
 • het doen van een haalbaarheidsstudie
 • het opstellen van een bezuinigingsplan
 • het ontwikkelen van concepten
 • het onderzoeken van knelpunten
 • het uitvoeren van evaluaties
 • het uitvoeren van analyses en benchmarks
 • het opstellen van scenario's
 • het deelnemen aan audits en visitaties
 • het geven van lezingen en presentaties
 • het voorbereiden en begeleiden van bouwwerken
 • het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte
 • het begeleiden van (of participeren in) commissies
 • gespreksleiding en dagvoorzitterschappen
 • beschouwingen
 • coaching
 • fondsenwerving