Mediatheek

 home
 Gemeentelijk cultuurbeleid (18)
cirkelmodel_def.jpg (2480 x 2363 pixels, 1675 kB)

Het 'ringenmodel' voor gemeentelijke culturele infrastructuur in hoge resolutie: versie 2021

Het ringenmodel over gemeentelijke culturele infrastructuur zoals opgenomen in het boek De Culturele Stad (2014). In hoge resolutie

boek.pdf (1216 kB)
Pdf-versie van het boek Gemeentelijk cultuurbeleid - een handleiding, VNG-uitgeverij, Den Haag 2002 (het boek is niet meer verkrijgbaar).
Lezing voor gemeenten over de rol en het belang van de provincie op het gebied van cultuur.
de_verbeelding.pdf (2654 kB)
'Bidbook' voor de geplande Bibliotheek++ nabij het centraal station van Utrecht: geen klassiek ‘bewaarhuis van boeken', maar door de toevoeging van organisaties zoals artplex (film & uitgaan) en kunstuitleen een plek voor informatie, verdieping, ontspanning en ontmoeting.
Artikel in de Boekman over het landelijk subsidiestelsel en de rol van de overheidsfondsen.
Artikel in de Boekman over de visie van D66 op de rol en betekenis van cultuur en cultuurbeleid, geschreven samen met Boris van der Ham.
Artikel voor Kunsten '92 over de positie van de gemeentelijke beleidsafdelingen cultuur in het grotere organisatorische geheel van de gemeente.
Column over de relatie tussen cultuurbeleid en onderzoek in Boekman nr. 91, juni 2012.
Artikel: Nieuwe cultuurpaleizen. Op naar de toekomst. In: MMNieuws, januari 2013. Over de trend richting grote, multifunctionele culturele accommodaties.
Artikel 'Kunstencentra op weg naar 2000'. Bijdrage aan het Handboek Actieve Cultuurparticipatie 2013, een uitgave van LKCA en het Fonds Cultuurparticipatie.
Artikel uit april 2013 over de gevolgen van de grote decentralisaties voor het stedelijk cultuurbeleid
Berekening van het tekort van gemeenten als gevolg van de D3-operatie
'Decentralisatie van verzorgingsstaat drijft cultuur in het nauw'. Opinie-bijdrage in het Friesch Dagblad, 17 maart 2014.
Artikel in MM Nieuws van mei 2014 over lokale cultuurfondsen. Nieuwe verschijningsvormen dienen zich aan.
Pdf-versie van het artikel: Cultuurfondsen: wat, waarom en hoe. Een kleine expeditie door het woud aan vormen en initiatieven. Verschenen in MM Nieuws, mei 2015
Handreiking van VNG en Cultuur-Ondernemen uit december 2014.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 besteedde het opnline platform Cultureon tien weken lang aandacht aan de diverse aspecten van het lokale cultuurbeleid. Het doel van deze ‘gemeente-specials’ was om de deelnemers aan de verkiezingsstrijd te ‘laden’ met informatie. Nu de campagnes achter de rug zijn, vonden we het de moeite waard om de specials bijeen te brengen in één digitale publicatie. In gebundelde vorm zijn de bijdragen namelijk zeer geschikt om te dienen als inwerkdossier voor nieuwe raadsleden en wethouders. Met de ‘Cultureon Gemeentegids Cultuurbeleid 2022’ hebben zij alle relevante informatie over het brede terrein van kunst, cultuur en erfgoed bij de hand. Ook voor (de vele) nieuwe cultuurambtenaren is deze gids nuttig, al is het maar omdat hij op ieder deelterrein van de cultuur aandacht besteedt aan de allerlaatste ontwikkelingen.